Stavebné práce, búracie práce, výkopové práce …

Pre našich klientov poskytujeme: stavebné práce, výkopové práce, búracie práce, búracie práce so stavebnou technikou, príprava na rekonštrukciu, výkopové práce pre začatie stavby, búranie rodinných domov, búranie a výkop bazénov, odstraňovanie podzemných konštrukcií, búranie priečok ručne alebo s pomocou malej alebo veľkej stavebnej techniky, rozbíjanie betónových podkladov, rozbíjanie podláh a pätiek pivníc, vytrhávanie dlažby, sekanie vypratávanie objektov, odvoz a likvidáciu stavebného odpadu, zabezpečenie manipulačnej techniky.