Zberné plasty

Našim klientom ponúkame možnosť odvozu a likvidácie zberných plastov. Pri odvoze je dôležite aby neboli tieto plasty znečistené ( napríklad maltou, betónom, ropnými produktami…)
Zjednodušene by sme mohli zberne plasty zadefinovať ako o odpady rôzneho druhu PET, PE, PP, PVC a polystyrén.
Veľkosť zberných plastov nie je dôležitá. Našu službu môžu využiť napríklad autoservisy pri likvidácii plastových komponentov auta, nárazníkov, plastových dverí… Dôležité je nezamieňať tieto diely napríklad za laminát ktorý ako plast neodoberáme. Ako ďalší príklad uvádzame záhradné centrá pre ktoré vieme zabezpečiť odvoz a likvidáciu starého poškodeného plastového záhradného nábytku.

Príklady odoberaného zberného plastu: odpadkové koše, koše na prádlo, prepravky, stoly, stoličky, bedničky, kvetináče, tácky, hračky, záhradný nábytok, kýble, vedrá, sudy, bandasky, vodovodné a kanalyzačne potrubie, závlahy, okenné rámy PVC, elektro lišty, auto nárazniky, autoblatníky, svetlá predné, dvere z áut, nádrže…