Sme Váš partner pre odvoz odpadu, likvidáciu odpadu – Bratislava, prenájom kontajnerov, dovoz stavebného materiálu, stavebné práce, výkopové práce, vypratávanie priestorov

Best Trans už dlhé roky poskytuje kvalitné služby ako krátkodobý a dlhodobý prenájom veľkokapacitných kontajnerov 4m3, 7m3, 12m3, odvoz a likvidácia odpadu, dovoz stavebného materiálu, stavebné a výkopové práce. Pri odvoze a likvidácií odpadu dbáme na životné prostredie. Samozrejmosťou je disponovanie všetkými povoleniami a certifikátmi na odvoz odpadu, nakladanie s odpadmi a likvidáciu odpadov. Naše služby kladú zákaznika na prvé miesto, pristavenie kontajnera v Bratislave a okolí zabezpečíme už do 4 hodín. Po vyzdvihnutí kontajnera a odvoze odpadu odpad následne separujeme a v čo najväčšej miere recyklujeme. Našim zákazníkom poskytujeme služby 365 dní v roku. Neváhajte nás osloviť s vašou požiadavkou pri odvoze a likvidácii odpadu, stavebných prácach, výkopových prácach či dovoze stavebného materiálu a presvedčte sa o našich kvalitných službách a bezkonkurenčných cenách. Odpad, ktorý naša spoločnosť spracováva sa stáva novým zdrojom pre zhodnotenie odpadov a výrazným spôsobom prispieva k znižovaniu zaťaženia životného prostredia.