Odvoz odpadu Dúbravka – Bratislava

Pre Dúbravku (miestne časti Krčace, Záluhy a Podvornice) zabezpečujeme odvoz odpadu, prenájom veľkokapacitných kontajnerov. Zabezpečujeme vývoz, likvidáciu, prepravu, zneškodnenie a odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitným kontajnerov. Postaráme sa o prevoz bežných odpadov, ktoré vznikajú pri stavbách, v domácnostiach alebo výrobnej a priemyselnej činnosti. Stačí si len vybrať vhodnú veľkosť, ktorá závisí od množstva odpadu a my Vám vybraný kontajner, na určené miesto, pristavíme.

Odvoz odpadu a prenájom veľkokapacitného kontajnera môžete v Bratislavskej časti Dúbravka využiť napríklad aj na týchto uliciach: Agátová ulica, Bagarova ulica, Batkova ulica, Bazovského ulica, Beňovského ulica, Bezekova ulica, Bilíkova ulica, Bošániho ulica, Brižitská ulica, Bujnákova ulica, Bullova ulica, Cabanova ulica, Červeňákova ulica, Čiernohorská ulica, Damborského ulica, Dražická ulica, Drobného ulica, Dúbravčická ulica, Fedákova ulica, Galbavého ulica, Gallayova ulica, Hanulova ulica, Harmincova ulica, Homolova ulica, Húščavova ulica, Chrobákova ulica, Jadranská ulica, K Horánskej studni, Kajerka, Klimkovičova ulica, Koprivnická ulica, Kudlákova ulica, Landauova ulica, Lipského ulica, Lysákova ulica, Moyšova ulica, Na vrátkach, Nejedlého ulica, Nemčíkova ulica, Novodvorská ulica, Oskorušová ulica, Ostružinový chodník, Ožvoldíkova ulica, Pántikova ulica, Pekníkova ulica, Plachého ulica, Pod brehmi, Polianky, Popovova ulica, Považanova ulica, Pri Hrubej lúke, Pri kríži, Pri štadióne, Repašského ulica, Saratovská ulica, Sekurisova ulica, Sokolíkova ulica, Strmé sady, Strmý bok, Štepná ulica, Švantnerova ulica, Talichova ulica, Tavarikova osada, Tranovského ulica, Trhová ulica, Tulipánová ulica, Ulica Jána Valašťana Dolinského, Ulica Janka Alexyho, Ulica Jura Hronca, Ulica Karola Adlera, Ulica kpt. Rašu, Ulica Kristy Bendovej, Ulica Ľuda Zúbka, Ulica Martina Granca, Ulica Mikuláša Schneidra-Trnavského, Ulica Violy Valachovej, Ušiakova ulica, Vendelínska ulica, Záhradkárska ulica, Žatevná ulica

Odvoz odpaduprenájom veľkokapacitných kontajnerov       do váhy 5 ton – 4m3, 7m3, 12m3, 22 m3                a do váhy 10 ton – 7 m3 a 10 m3 kontajnery,

samozrejmosťou je separovanie odpadu, likvidácia odpadu na oficiálnych skládkach. V Bratislavskej Dúbravke vám dokážeme pristaviť kontajner po dohode do 4 hodín.

Odvoz a likvidáciu odpadu, prenájom kontajnerov, stavebné práce, búracie práce, dovoz stavebného materiálu, výkopové práce, zabezpečujeme pre Dúbravku, celú Bratislavu, blízke okolie aj Rakúsko, Maďarsko.  Po dohode aj cez víkendy, Na prenájom rôznych veľkosti veľkokapacitných kontajnerov podľa potreby zákazníka, stačí zavolať a požiadať o cenovú ponuku.

Cena sa odvíja od miesta odvozu, druhu odvezeného odpadu a dĺžky prenájmu kontajneru. Možnosť využiť zľavy pri odbere väčšieho množstva kontajnerov alebo pre stálych zákazníkov. Sme ochotný a sme tu pre Vás

Pre mestkú časť Bratislava Dúbravka zabezpečujeme:

 • Odvoz odpadu
 • Odvoz stavebného odpadu
 • Odvoz odpadu Bratislava
 • Prenájom kontajnerov
 • Odvoz nábytku
 • Odvoz elektrospotrebičov
 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Veľkokapacitný kontajner
 • Pristavenie kontajneru

Odvoz odpadu z Dúbravky:

 • Stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek, keramiky…)
 • Objemný odpad (plasty, papier, zmiešané obaly, drevo, nábytok, odpady
 • Konáre, haluzovina, lístie, tráva
 • Odvoz a likvidácia odpadu v kontajneroch
 • dovozom a odvozom kontajnerov
 • odvoz zmiešaného odpadu, stavebného odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, stavebnej suti, výkopovej zeminy.