Odvoz odpadu Devínska Nová Ves – Bratislava

Pre časť Devínska Nová Ves (miestne časti Devínske Jazero, Kostolné, Podhorské, Paulinské, Sídlisko Stred, Vápenka, Kolónia) zabezpečujeme odvoz odpadu, prenájom veľkokapacitných kontajnerov. Zabezpečujeme vývoz, likvidáciu, prepravu, zneškodnenie a odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitným kontajnerov. Postaráme sa o prevoz bežných odpadov, ktoré vznikajú pri stavbách, v domácnostiach alebo výrobnej a priemyselnej činnosti. Stačí si len vybrať vhodnú veľkosť, ktorá závisí od množstva odpadu a my Vám vybraný kontajner, na určené miesto, pristavíme.

Odvoz odpadu a prenájom veľkokapacitného kontajnera môžete v Bratislavskej časti Devínska Nová Ves využiť napríklad aj na týchto uliciach: Bleduľová ulica, Brežná ulica, Bridlicová ulica, Bršlenová ulica, Bystrická ulica, Delená ulica, Devínske Jazero, Eisnerova ulica, Hradištná ulica, Charkovská ulica, Ílová ulica, Istrijská ulica, Janšákova ulica, Jasencová ulica, Kalištná ulica, Kosatcová ulica, Kremencová ulica, Ľubovníková ulica, Magnezitová ulica, Mečíková ulica, Mlynská ulica, Na Grbe, Na hriadkach, Na kaštieli, Na Mýte, Na skale, Na vyhliadke, Novoveská ulica, Opletalova ulica, Oplotené koľajište, Pieskovcová ulica, Pod Glavicou, Pod Lipovým, Podhorská ulica, Poniklecová ulica, Prímoravská ulica, Samova ulica, Slovinec, Spádová ulica, Tehelňa, Tehliarska ulica, Textilanka, Uhrovecká ulica, Ulica 1. mája, Ulica Ivana Bukovčana, Ulica Jána Jonáša, Ulica Jána Poničana, Ulica Jána Smreka, Ulica Milana Marečka, Ulica Milana Pišúta, Ulica Pavla Horova, Ulica Štefana Králika, Vápencová ulica, Vápenka, Záhradná ulica, Zavadilova ulica, Záveterná ulica, Želiarska ulica

Zabezpečíme Odvoz odpadu pre Devínsku Novú Vesprenájom veľkokapacitných kontajnerov do max.váhy 5 t – 4m3, 7m3, 12m3, 22 m3 a do max váhy 10 t – 7 m3 a 10 m3 kontajnery, samozrejmosťou je separovanie odpadu, likvidácia odpadu na oficiálnych skládkach. V Bratislavskej Devínske Novej Vsi vám dokážeme pristaviť kontajner po dohode do 4 hodín.

Odvoz a likvidáciu odpadu, prenájom kontajnerov, stavebné práce, búracie práce, dovoz stavebného materiálu, výkopové práce, zabezpečujeme pre Devínsku Novú Ves, celú Bratislavu, blízke okolie aj Rakúsko, Maďarsko.  Po dohode aj cez víkendy, Na prenájom rôznych veľkosti veľkokapacitných kontajnerov podľa potreby zákazníka, stačí zavolať a požiadať o cenovú ponuku.

Cena sa odvíja od miesta odvozu, druhu odvezeného odpadu a dĺžky prenájmu kontajneru. Možnosť využiť zľavy pri odbere väčšieho množstva kontajnerov alebo pre stálych zákazníkov. Sme ochotný a sme tu pre Vás

Pre časť BratislavaDevínska Nová Ves zabezpečujeme:

 • Odvoz odpadu
 • Odvoz stavebného odpadu
 • Odvoz odpadu Bratislava
 • Prenájom kontajnerov
 • Odvoz nábytku
 • Odvoz elektrospotrebičov
 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Veľkokapacitný kontajner
 • Pristavenie kontajneru

Odvoz odpadu – Devínska Nová Ves – Bratislava:

 • Stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek, keramiky…)
 • Objemný odpad (plasty, papier, zmiešané obaly, drevo, nábytok, odpady
 • Konáre, haluzovina, lístie, tráva
 • Odvoz a likvidácia odpadu v kontajneroch
 • dovozom a odvozom kontajnerov
 • odvoz zmiešaného odpadu, stavebného odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, stavebnej suti, výkopovej zeminy.