Odvoz odpadu Podunajské Biskupice – Bratislava

Pre časť Podunajské Biskupice (Medzi Jarkami, Dolné hony) zabezpečujeme odvoz odpadu, prenájom veľkokapacitných kontajnerov. Zabezpečujeme vývoz, likvidáciu, prepravu, zneškodnenie a odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitným kontajnerov. Postaráme sa o prevoz bežných odpadov, ktoré vznikajú pri stavbách, v domácnostiach alebo výrobnej a priemyselnej činnosti. Stačí si len vybrať vhodnú veľkosť, ktorá závisí od množstva odpadu a my Vám vybraný kontajner, na určené miesto v Podunajských Biskupiciach pristavíme.

Odvoz odpadu a prenájom veľkokapacitného kontajnera môžete v Bratislavskej časti Podunajské Biskupice využiť napríklad aj na týchto uliciach: Amurská ulica, Baltská ulica, Bieloruská ulica, Biskupická ulica, Bodrocká ulica, Borágová ulica, Borekova ulica, Devätinová ulica, Dneperská ulica, Družobná ulica, Dudvážska ulica, Gajc, Geologická ulica, Hájovňa, Hlbinná ulica, Hornádska ulica, Hronská ulica, Hviezdna ulica, Hviezdoslavova ulica, Hydinárska ulica, Ipeľská ulica, Jegenešská ulica, Jókaiho ulica, Jonatánová ulica, Ketelec, Komárovská ulica, Korytnická ulica, Kovová ulica, Krajinská ulica, Kvetinárska ulica, Latorická ulica, Lieskovec, Lieskovská cesta, Linzbothova ulica, Lopárska ulica, Lotyšská ulica, Madáchova ulica, Máchova ulica, Monardová ulica, Mramorová ulica, Nákovná ulica, Nákupná ulica, Nezvalova ulica, Oblúková ulica, Odeská ulica, Orechová ulica, Orenburská ulica, Ovčiarska ulica, Parcelná ulica, Parenicová ulica, Pasienková ulica, Perličková ulica, Petöfiho ulica, Podzáhradná ulica, Popradská ulica, Požiarnická ulica, Pri hrádzi, Pri trati, Priekopnícka ulica, Prípojná ulica, Pšeničná ulica, Sĺňavská ulica, Slovnaftská ulica, Staromlynská ulica, Šamorínska ulica, Šikmá ulica, Štátne lesy, Učiteľská ulica, Ulica 8. mája, Ulica Janka Kráľa, Ulica padlých hrdinov, Ulica svornosti, Vetvárska ulica, Vinohradnícka ulica, Vrakunská ulica, Výtvarná ulica, Závodná ulica, Žiacka ulica, Dvojkrížna ulica, Estónska ulica, Kazanská ulica, Podunajská ulica, Uzbecká ulica

Zabezpečíme Odvoz odpadu pre Podunajské Biskupiceprenájom veľkokapacitných kontajnerov 4m3, 7m3, 12m3, samozrejmosťou je separovanie odpadu, likvidácia odpadu na oficiálnych skládkach. V Bratislavských Podunajských Biskupiciach vám dokážeme pristaviť kontajner po dohode už do 4 hodín.

Odvoz a likvidáciu odpadu, prenájom kontajnerov, stavebné práce, búracie práce, dovoz stavebného materiálu, výkopové práce, zabezpečujeme pre Podunajské Biskupice, celú Bratislavu, blízke okolie aj Rakúsko, Maďarsko.  Po dohode aj cez víkendy, Na prenájom rôznych veľkosti veľkokapacitných kontajnerov podľa potreby zákazníka, stačí zavolať a požiadať o cenovú ponuku.

Cena sa odvíja od miesta odvozu, druhu odvezeného odpadu a dĺžky prenájmu kontajneru. Možnosť využiť zľavy pri odbere väčšieho množstva kontajnerov alebo pre stálych zákazníkov. Sme ochotný a sme tu pre Vás

Pre časť BratislavaPodunajské Biskupice zabezpečujeme:

 • Odvoz odpadu
 • Odvoz stavebného odpadu
 • Odvoz odpadu Bratislava
 • Prenájom kontajnerov
 • Odvoz nábytku
 • Odvoz elektrospotrebičov
 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Veľkokapacitný kontajner
 • Pristavenie kontajneru

Odvoz odpadu – Podunajské Biskupice – Bratislava:

 • Stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek, keramiky…)
 • Objemný odpad (plasty, papier, zmiešané obaly, drevo, nábytok, odpady
 • Konáre, haluzovina, lístie, tráva
 • Odvoz a likvidácia odpadu v kontajneroch
 • dovozom a odvozom kontajnerov
 • odvoz zmiešaného odpadu, stavebného odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, stavebnej suti, výkopovej zeminy.