Odvoz odpadu Vajnory – Bratislava

Pre časť Vajnory zabezpečujeme odvoz odpadu, prenájom veľkokapacitných kontajnerov. Zabezpečujeme vývoz, likvidáciu, prepravu, zneškodnenie a odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitným kontajnerov. Postaráme sa o prevoz bežných odpadov, ktoré vznikajú pri stavbách, v domácnostiach alebo výrobnej a priemyselnej činnosti. Stačí si len vybrať vhodnú veľkosť, ktorá závisí od množstva odpadu a my Vám vybraný kontajner, na určené miesto, pristavíme.

Odvoz odpadu a prenájom veľkokapacitného kontajnera môžete v Bratislavskej časti Vajnory využiť napríklad aj na týchto uliciach: Baničova ulica, Buzalkova ulica, Čierny chodník, Dorastenecká ulica, Hospodárska ulica, Jačmenná ulica, Koncová ulica, Koniarkova ulica, Kratiny, Kúkoľová ulica, Na doline, Na jarku, Nad jazierkom, Nad Válkom, Osloboditeľská ulica, Park Ferdiša Jurigu, Park pod lipami, Pod krížom, Pod lipami, Pod Válkom, Pračanská ulica, Pri mlyne, Pri pasienku, Pri pastierni, Pri starom letisku, Pri Struhe, Pri šanci, Príjazdná ulica, Regrútska ulica, Roľnícka ulica, Rybničná ulica, Skuteckého ulica, Šachorová ulica, Šaldova ulica, Šinkovské, Široká ulica, Šutráková ulica, Šuty, Tibenského ulica, Tomanova ulica, Tuhovská ulica, Uhliská, Ulica Alviano, Ulica Kataríny Brúderovej, Veľké Štepnice, Za farou, Za humnami, Za mlynom, Záturecká ulica, Zbrody

Zabezpečíme Odvoz odpadu pre Vajnoryprenájom veľkokapacitných kontajnerov 4m3, 7m3, 12m3, samozrejmosťou je separovanie odpadu, likvidácia odpadu na oficiálnych skládkach. V Bratislavských Vajnoroch vám dokážeme pristaviť kontajner po dohode do 4 hodín.

Odvoz a likvidáciu odpadu, prenájom kontajnerov, stavebné práce, búracie práce, dovoz stavebného materiálu, výkopové práce, zabezpečujeme pre Vajnory, celú Bratislavu, blízke okolie aj Rakúsko, Maďarsko.  Po dohode aj cez víkendy, Na prenájom rôznych veľkosti veľkokapacitných kontajnerov podľa potreby zákazníka, stačí zavolať a požiadať o cenovú ponuku.

Cena sa odvíja od miesta odvozu, druhu odvezeného odpadu a dĺžky prenájmu kontajneru. Možnosť využiť zľavy pri odbere väčšieho množstva kontajnerov alebo pre stálych zákazníkov. Sme ochotný a sme tu pre Vás

Pre časť BratislavaVajnory zabezpečujeme:

 • Odvoz odpadu
 • Odvoz stavebného odpadu
 • Odvoz odpadu Bratislava
 • Prenájom kontajnerov
 • Odvoz nábytku
 • Odvoz elektrospotrebičov
 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Veľkokapacitný kontajner
 • Pristavenie kontajneru

Odvoz odpadu – Vajnory – Bratislava:

 • Stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek, keramiky…)
 • Objemný odpad (plasty, papier, zmiešané obaly, drevo, nábytok, odpady
 • Konáre, haluzovina, lístie, tráva
 • Odvoz a likvidácia odpadu v kontajneroch
 • dovozom a odvozom kontajnerov
 • odvoz zmiešaného odpadu, stavebného odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, stavebnej suti, výkopovej zeminy.