Odvoz odpadu Devín – Bratislava

Pre časť Devín zabezpečujeme odvoz odpadu, prenájom veľkokapacitných kontajnerov. Zabezpečujeme vývoz, likvidáciu, prepravu, zneškodnenie a odvoz odpadu prostredníctvom veľkokapacitným kontajnerov. Postaráme sa o prevoz bežných odpadov, ktoré vznikajú pri stavbách, v domácnostiach alebo výrobnej a priemyselnej činnosti. Stačí si len vybrať vhodnú veľkosť, ktorá závisí od množstva odpadu a my Vám vybraný kontajner, na určené miesto v Devíne pristavíme.

Odvoz odpadu a prenájom veľkokapacitného kontajnera môžete v Bratislavskej časti Devín využiť napríklad aj na týchto uliciach: Avarská ulica, Brigádnická ulica, Delená cesta, Dolnokorunská ulica, Gronárska ulica, Hadia cesta, Hradná ulica, Hutnícka ulica, Korunská ulica, Kozičova ulica, Kremeľská ulica, Lomnická ulica, Medová ulica, Mládežnícka ulica, Muránska ulica, Nad Gronárom, Nový kameňolom, Pod Kobylou, Pod skalou, Podkorunská ulica, Rímska ulica, Rytierska ulica, Slovanské nábrežie, Slovienska ulica, Spätná cesta, Stepná cesta, Štítova ulica, Štrbská ulica, Úvozná ulica, Viničná ulica, Za bránou

Zabezpečíme Odvoz odpadu pre Devínprenájom veľkokapacitných kontajnerov do max.váhy 5 t – 4m3, 7m3, 12m3, 22 m3 a do max váhy 10 t – 7 m3 a 10 m3 kontajnery, samozrejmosťou je separovanie odpadu, likvidácia odpadu na oficiálnych skládkach. V Bratislavskom Devíne vám dokážeme pristaviť kontajner po dohode už do 4 hodín.

Odvoz a likvidáciu odpadu, prenájom kontajnerov, stavebné práce, búracie práce, dovoz stavebného materiálu, výkopové práce, zabezpečujeme pre Devín, celú Bratislavu, blízke okolie aj Rakúsko, Maďarsko.  Po dohode aj cez víkendy, Na prenájom rôznych veľkosti veľkokapacitných kontajnerov podľa potreby zákazníka, stačí zavolať a požiadať o cenovú ponuku.

Cena sa odvíja od miesta odvozu, druhu odvezeného odpadu a dĺžky prenájmu kontajneru. Možnosť využiť zľavy pri odbere väčšieho množstva kontajnerov alebo pre stálych zákazníkov. Sme ochotný a sme tu pre Vás

Pre časť BratislavaDevín zabezpečujeme:

 • Odvoz odpadu
 • Odvoz stavebného odpadu
 • Odvoz odpadu Bratislava
 • Prenájom kontajnerov
 • Odvoz nábytku
 • Odvoz elektrospotrebičov
 • Odvoz a likvidácia odpadu
 • Veľkokapacitný kontajner
 • Pristavenie kontajneru

Odvoz odpadu – Devín – Bratislava:

 • Stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek, keramiky…)
 • Objemný odpad (plasty, papier, zmiešané obaly, drevo, nábytok, odpady
 • Konáre, haluzovina, lístie, tráva
 • Odvoz a likvidácia odpadu v kontajneroch
 • dovozom a odvozom kontajnerov
 • odvoz zmiešaného odpadu, stavebného odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, stavebnej suti, výkopovej zeminy.